แรงบันดาลใจในการออกแบบ

เพราะความพิเศษ และความแตกต่างของภูมิทัศน์และทัศนียภาพ ผืนดินกว่า 800 ไร่แห่งนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยตระกูลภิรมย์ภักดีและด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นคุณค่าแห่งความงาม กับความชื่นชอบในวิถีชีวิตชนบทและกสิกรรมของ คุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ผืนดินแห่งนี้จึงถูกพัฒนาให้เป็นสังคมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ หรูหรา แต่ “สมดุล” และ “พอดี” กับวิถีธรรมชาติ และนั่นคือ เจตนารมณ์ และจุดเริ่มต้นของโครงการ “ภิรมย์ แอท วินยาร์ด”

Landscape Design    Architecture Design

ข้อมูลผู้ออกแบบ

การออกแบบภูมิทัศน์

โครงการทั่วไปอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบภูมิทัศน์ตั้งแต่เริ่มแรก แต่ที่ “ภิรมย์ แอท วินยาร์ด” การออกแบบภูมิทัศน์เป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่งของการออกแบบโครงการ ความโดดเด่นที่แตกต่างของ “ภิรมย์ แอท วินยาร์ด” ที่ท่านจะรู้สึกประทับใจเมื่อแรกเห็น คือ ทัศนียภาพอันงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยฝีมือของคุณวรรณพร พรประภา จากบริษัท “P Landscape” นักออกแบบภูมิทัศน์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นผู้ดูแลการออกแบบโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้างจะถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน บ้านแต่ละหลังจึงถูกออกแบบให้มีระยะห่างอย่างเหมาะสม เพื่อความเป็นส่วนตัว และเปิดรับทัศนียภาพที่สวยที่สุดในทุกมุมมอง

 

คุณ วรรณพร พรประภา

ข้อมูลผู้ออกแบบ

แนวคิดในการออกแบบบ้าน

เพื่อสะท้อนความงามของธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่ง บ้านทุกหลังที่ “ภิรมย์ แอท วินยาร์ด” จึงถูกออกแบบโดยใช้วัสดุหลักจากธรรมชาติ แต่คงไว้ซึ่งความหรูหรา และฟังก์ชั่นอันชาญฉลาดที่ฝังตัวกับการออกแบบทั้งภายในและภายนอก ด้วยประสบการณ์และความสามารถอันโดดเด่นของสถาปนิกชื่อดัง คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ บ้านทั้ง 4 รูปแบบ ของโครงการจึงสร้างสรรค์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่แตกต่าง แต่คงไว้ซึ่งการเข้าถึงธรรมชาติ สายลม และแสงแดด ด้วยความตั้งใจที่จะให้ทุกครอบครัวได้ดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติโดยปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ ตามวิถีแห่งความงามแบบ “Less is more”

 

คุณ บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์