ข้อตกลงและเงื่อนไข

ทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเนื้อหาในเว็บไซต์นี้อย่างเต็มที่โดยไม่สามารถรับรองการแสดงผลและการนำเสนอของเนื้อหาซึ่งรวมถึงความถูกต้องของเนื้อหาได้ อีกทั้งทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ / หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเราในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์อื่นใด ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น ข้อมูลหรือข้อความที่กฎในเว็บไซต์ดังกล่าวเหล่านั้นมิได้อยู่ในความรับผิดชอบและการรับรองการอนุมัติจากบริษัท Piya International CO., LTD อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวไม่รับรองด้านความพร้อมในการใช้งานหรือการแสดงผลเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ได้รวมถึงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเนื้อหาหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

ภิรมย์ แอท วินยาร์ด